Horror Vacui

11138088_10204121491545648_3836936994945158295_n

Inom fysiken och konstvetenskapen finns ett uttryck som har blivit en del av min identifikation. Uttrycket är latin, det är så man vet att det är på riktigt. Horror Vacui betyder ”skräck för tomrum”; en ständig strävan efter att uppfylla tomma områden med materia. Jag har använt mig av mina starkaste karaktärsdrag och gjort detta uttryck till mitt: självdiagnostisering och hypokondri.  Jag anser att jag lider av Horror Vacui, trotts att detta är något som inte appliceras som en mänsklig egenskap.

Jag är långt ifrån ensam. Insikten om Horror Vacuis närvaro uppdagades för mig när jag hade allas vår käre chefredaktör på besök här i bankhuvudstaden. Ty även han lider av denna åkomma. Vi trivs inte i tystnaden. Det pratas alltid, eller spelas en film eller musik. Om ingen yttre distraktion erbjuds så går vi smittade runt och okynnes låter som något slags deformerat djur som ej besitter ett säreget läte. Detta tillstånd finns förstås i olika utsträckningar, från otrivsel till ren skräck för tystnad.

Min notoriska hypokondri har gjort mig till mycket med många olika diagnoser, men denna nya påhittade sjukdom, tror jag att många kan känna igen sig in. Att tystnad skrämmer mig har för mig blivit en filosofisk fråga. Trotts min bristfälliga utbildning inom området, så väcks ändå en existentiell fråga hos mig: Om jag inte uppfyller tomrummet runt omkring mig, manifesteras då min pretentiösa existens? För att ständigt bevisa mitt avtryck omger jag mig med ett kontinuerligt flöde av olika medier, sinnesintryck och andra människor; jag söker att fylla tomrummet med materia. Det har blivit motivet bakom allt jag gör. Varför jag tränar, varför jag studerar, varför jag arbetar, klubbar, dricker, flyttar till Tyskland. För om jag inte gör allt detta finns bara ett vakuum.

Kräver människan kontakt med andra för att kunna bekräfta sin egen existens?  För att uppfylla sitt tomrum. Om du inte känner vid ditt eget tomrum, så har du lyckats. För tillfället.

Hedvig Nordling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *